Фінанси для керівників та нефінансових менеджерів

2 дні по 4 години. З 10.00 до 14.00 +

Протягом тренінгу учасникам буде надана лише практика: як управляти фінансами, якщо ви не фінансист, які показники вимірюватимуть, чому вони важливі, про що говорять, де їх шукати, які звіти вимагати від фінансових служб. Весь тренінг побудований на практичних прикладах, моделях та розрахунках, які розроблені тренерами та які учасники зможуть отримати.

 

ГОЛОВНИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРОГРАМИ – максимально повне та доступне роз'яснення питань, що відкриває світ фінансів та бюджетів для власників бізнесу. На тренінгу ми розглянемо:

 1. Що турбує керівників із погляду фінансів? Які основні питання щодо фінансів виникають у керівників? Чого керівнику не вистачає для управління фінансовими показниками.
 2. Фінансові показники. За чим слідкувати і як у цьому не загубитися? Основні групи коефіцієнтів: рентабельність, оборотність, ліквідність, продуктивність. Логіка їхньої побудови. "Правильні" формули. Західні абревіатури: EBITDA, ROS, ROE, ROA, ... Що це все означає? Із чим порівнювати. Нормування показників.
 3. "Де гроші?" Вибудовування поточного контролю фінансів у компанії. Прибуток є, а грошей нема. Де вони? Як ув'язати всі основні звіти та загалом побачити ситуацію. Розуміння джерел коштів та напрями їх використання. Зрозумієте, чому складські запаси з'їдають ваш нерозподілений Прибуток? Усвідомлюєте, де Ви викидаєте на вітер купу грошей, які б могли класти собі в кишеню;
 4. Як збільшити Вашу рентабельність та чистий прибуток і за допомогою якихось важелів;
 5. Дізнаєтеся, про помилки, які позбавляють багато бізнесів основного прибутку – і як їх виправити. Опануйте 3 стратегії управління прибутком; Які існують напрями оптимізації витрат у кризу?

Кейси, які вирішуватимуться під час тренінгу слухачами:

 • Розрахунки всіх основних показників, які потрібні для аналізу результатів діяльності (всі показники, які розглядаємо за програмою тренінгу – вважаємо на прикладі)
 • Відмінності у результатах компанії: у прибутку, у залишках грошей, у дебіторці та кредиторці при покупці товару з відстроченням та при продажах товару клієнтам з відстрочкою.
 • Розрахувати потребу в оборотному капіталі (дебіторці, товарних залишках) та потребу у фінансуванні (власні, кредити банків, постачальники)
 • Розрахунок середньозваженої відстрочки клієнтів, постачальників
 • Розрахунок середньозваженої оборотності складу
 • Розрахунок, коли можна брати кредити, а коли не можна.
 • Розрахунок циклу руху грошових коштів, у тому числі розрахунок середнього відстрочення, що надається клієнтам та розрахунок грошових надходжень від клієнтів та розрахунок середнього відстрочення, що надається постачальниками та розрахунок платежів
 • Розрахунок потреби у фінансуванні бізнесу при різній маржі, операційних витратах, оборотності товарних залишків, дебіторки, кредиторки
 • Розрахунок точки беззбитковості
 • Розрахунок індексу сезонності
 • Постановка фінансових цілей на прикладі фінансової моделі: прогнозування продажу, маржі, операційних витрат, прогноз приросту робочого капіталу
 • Моделювання необхідного зростання продажів при допскідках або можливого падіння продажів при підвищенні цін 

ПРОГРАМА:

Як розмовляти однією мовою із фінансистом. Основна фінансова термінологія 

Оборотні та необоротні. Як виміряти ефективність використання активів 

Структура пасивів та часта причина банкрутства компаній 

У чому суть амортизації та зносу та навіщо формувати амортизаційний фонд

План рахунків та принцип «подвійного запису». Як перевірити, чи нічого не втрачено в обліку

Відмінність прибутку та грошових потоків. Розглянемо методи нарахування та касовий метод

Чому прибуток є, а грошей немає. Розглядаємо на прикладі балансу як знайти відмінності між прибутком та грошовими потоками

Націнка та маржа, чому різні цифри.

Відмінності звіту про прибуток від звіту про рух грошових потоків

Операційні (OPEX) та капітальні (CAPEX) витрати

Поділ діяльності компанії на операційну, фінансову, інвестиційну та іншу. Джерела надходжень та витрачання коштів

Як вимірювати результати діяльності компанії: показники абсолютні, відносні, середні та середньозважені

Який період потребує фінансування грошей. Оборотний та робочий капітал. Операційний, фінансовий цикл, операційний та фінансовий ліверидж.

Відмінності бухгалтерського та управлінського обліку

Аналіз фінансової звітності. основні фінансові коефіцієнти

Як вимірюється фінансовий успіх компанії, як вимірюють успіх компанії Власники бізнесу: 4 головні KPI. Які фінансові коефіцієнти не можна не брати до уваги

Як управляти результатами діяльності компанії за допомогою фінансових показників

Які 3 стратегії дозволять збільшити Прибуток

Що важливіше за обсяг продажу або прибуток. Чому компанії так одержимі обсягом продажів

У яких випадках можна брати кредити. Коли це вигідно, а коли варто відмовитись

Як розрахувати вартість бізнесу

Яка найголовніша причина банкрутства компаній

Рентабельність капіталу. Піраміда DuPont та рентабельність власного капіталу (ROE)

Рентабельність діяльності (продажів), 7 рівнів прибутку. Визначення прибутку: валовий, EBITDA, операційний, EBIT та чистий прибуток

Ділова активність: оборотність активів, управління запасами, дебіторською/кредиторською заборгованістю

Рентабельність активів (ROA)

Операційний цикл та показники оборотності

Аналіз фінансової стійкості, кредитоспроможності, ліквідності

Золоте правило економіки

Прибуток проти готівки. Відмінність між потоком готівки та прибутком. Як зрозуміти де осів прибуток, чому у компанії дефіцит грошей, як знизити дефіцит грошей. Як гроші переміщуються в межах бізнесу: 

Прогнозування результатів діяльності компанії за 10 хвилин. У чому різниця між прогнозами та бюджетами

Що необхідно закласти в основу прогнозів та бюджетів: обмежуючі фактори, тенденції та гіпотези, три підходи до розрахунку планів

методи планування продажів

Як оцінити плани на реалістичність

Прогнозування та фінансова модель у 3-х сценаріях: прибутку, робочого капіталу та розрахунок потреби у фінансуванні бізнесу

Як управляти фінансовими показниками:

  оборотністю активів,

  маржею,

  операційними витратами,

  кредиторкою,

  методи управління грошовими потоками

  управління середньозваженими показниками

 Точка беззбитковості при різних значеннях продажу, маржі, витрат

 Операційний та фінансовий леверидж

 Ризики збільшення позикових коштів

 Прогнозування на «0» основі для стартапів

приклад, як вивільнити гроші з робочого капіталу

вплив зниження рентабельності на можливості зростання

зростання цін і можливе зниження продажів

Зниження цін та необхідне зростання продажів

 


 

Тренери: Ігор Немировський, Інна Старожукова

     
Відповіді на питання за телефоном:
096 564 77 99