Як підвищити прибуток бізнесу за допомогою управління прибутковістю клієнтської бази та товарних запасів

Унікальний On line авторський тренінг
Як підвищити прибуток бізнесу за допомогою управління прибутковістю клієнтської бази та товарних запасів
Як власникам / СЕО перезавантажити бізнес, команду: систему
 
2 дні по 4 години
 
Для кого: власників / СЕО компаній / Директорів з продажу, комерційних директорів, ТОП менеджменту, зацікавлених осіб
Він також для тих, хто прагне досягти більшої ефективності, бажає досягати більших результатів та заробляти більше…
ПРОГРАМА НАВЧАННЯ
 
Блок 1: Компанія в деталях. Аналіз бізнесу за ключовими показниками ефективності
·         Стратегічний аналіз Клієнтської бази / Клієнтських Сегментів
·         За якими критеріями ми будемо сегментувати клієнтську базу?
·         Як підвищити прибуток компанії виходячи з цієї Сегментації Клієнтської бази?
·         Аналіз Регіонів / Ринок збуту /Каналів прод          ажів.
·         Стратегічні регіони / країни / канали збуту ...;
·         Оцінка та рейтинг Сегментів Клієнтів;
·         Які Сегменти / Клієнти приносять прибуток, а які його з'їдають;
·         Які Сегменти клієнтів є найбільш перспективними з точки зору розвитку бізнесу та прибутку компанії?
·         Які Сегменти Клієнтів ми вважатимемо стратегічно важливими?
ВИСНОВКИ АНАЛІЗУ БІЗНЕСУ як підвищити прибуток
·         Найперспективніші ринки збуту / країни / міста / області для розвитку
·         Найбільші сегменти та найшвидше зростаючі сегменти
·         Динаміка та перспективи галузі. Зростання / падіння галузі.
·         Зростання галузі / сектора / сегменти / клієнти / категорії…
·         ТОП каналів збуту / ТОП ринків /ТОП регіонів / ТОП продуктів /ТОП сегментів /Топ клієнтів
·         ТОП товарних категорій
 
Блок 2: МОДЕЛЬ ПРИБУТКУ КОМПАНІЇ. ВИЗНАЧАЄМО ЗА РАХУНОК ЯКИХ ВАЖЕЛІВ
Як швидко підвищити прибуток? Як підвищити прибуток у довгостроковій перспективі?
 
·         Важелі підвищення прибутковості клієнтської бази (Цільові сегменти, розширення співробітництва, зменшити відпад, рухати вгору по піраміді цінності Клієнтської бази)
·         Побудова Моделі Прибули компанії по Сегментам Клієнтам
·         Оцінка впливу зростання цін по кожному Сегменту на прибуток компанії
·         Оцінка впливу зростання продажів та інших факторів на прибуток
·         Розрахунок знижок та маржі за Сегментами та їх вплив на підсумковий прибуток компанії
·         Розрахунок прибутку в залежності від зміни знижок у каналах збуту та вплив на прибуток
·         Ціноутворення за кожним Сегментом Клієнтів. Що має змінитись?
·         За якими Сегментами/Клієнтами потрібно підвищувати ціни
·         За якими Сегментами Клієнтів потрібно збільшувати частку в Гаманці клієнта
·         Які цілі необхідно встановити для кожного Сегменту/Клієнта?
·         Постановка ключових показників по кожному сегменту
·         Як стратегії дозволять досягти поставленої мети?
 
Блок 3: Підвищення прибутковості клієнтської бази. Цілі, Показники, План Дій у перспективі “КЛІЄНТИ”
·         Цілі у перспективі «Клієнти». Стратегічні / операційні цілі по кожійї категорії Клієнтів
·         Як розподілити бюджет маркетингу з урахуванням найцінніших клієнтів?
·         Як розподілити зусилля персоналу з продажу?
·         Як задовольняти потреби найцінніших клієнтів ще краще, щоб збільшити виручку та прибуток?
·         Зростання частки у гаманці стратегічно важливих клієнтів
·         Зростання Продажів в стратегічно важливих сегментах
·         Розширення найприбутковішого асортименту компанії  
·         Зростання задоволеності Стратегічно важливих Сегментів
·         Профіль та карта шляху Клієнта
·         Потреби ключових клієнтів та чинники здійснення покупки
·         Клієнтська піраміда
·         Загальні Стратегії роботи з кожним Сегментом Клієнтів. Як клієнтів з категорією «В» за виручкою та «А» за прибутком перевести до категорії «АА» і за виручкою, і за прибутком?
 
БЛОК 4. Аналіз ПРОДУКТОВОГО ПОРТФЕЛЯ: за привабливістю та вкладом у прибуток
Як підвищити прибуток у короткостроковому та довгостроковому періоді?
Стратегічні сегменти бізнесу:, який внесок у прибуток робить кожен з них;
·         ТОП 5(10) Найперспективніші продукти / послуги, що забезпечують 80% прибутку компанії
·         ТОП швидкозростаючих категорій (лідери зростання);
·         ТОП швидкопадаючих категорій (лідери падіння);
·         Топ SKU щодо зростання цін
·         Джерела зростання бізнесу;
·         Куди вкладати інвестиції, а звідки забирати. Стратегії роботи з кожним із цих напрямків;
Аналіз Товарних ЗАПАСІВ – як підвищити рентабельність інвестицій у запаси
·         Де зосереджено основні активи компанії?
·         Як підвищити прибутковість, ROE вкладень у товарні запаси, оборотність товарів/запасів, що забезпечують 80% маржі/прибутку?
·         Оцінка товарних запасів за ROE
·         Які 1-10% товарних категорій, які забезпечують 60-80% прибутку
·         Продукти «Зірки»
·         Хто ті, 5-10% SKU, які забезпечують 50-75% продажів / маржі;
·         Рейтинг товарних напрямків по ROE
·         Норма рентабельності по ROE для компанії
·         Найпривабливіші товарні напрямки по ROE та напрямки, які не дотягують до встановлених норм компанії по ROE у товарній категорії / групі / бренді
·         Модель прибутку компанії у товарних напрямках
·         Оптимальна широта асортименту SKU
Оптимізація неефективного товарного асортименту та вивільнення капіталу компанії
·         Де необхідно змінити ціноутворення та як ця зміна вплине на прибуток компанії
·         Де заморожені гроші бізнесу: Забезпечити баланс - прибуток
·         Де, як і скільки? потрібно вивільнити грошей із товарних напрямів
·         Товарні запаси: Якість складу та рівень сервісу
·         асортимент за допомогою ABCDX-XYZ-HML-аналізу ...
·         Аналіз оптимальності та збалансованості асортименту АВСDX аналіз
 
Блок 5. Дорожня карта підвищення прибутковості Клієнтських Сегментів та товарних запасів
·         КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ БІЗНЕСУ, з якими компанії необхідно працювати, щоб підвищити Прибуток компанії
·         Дорожня карта підвищення Прибутковості Клієнтської бази
·         Шляхова карта підвищення прибутковості товарних запасів
·         Дорожня карта БІЗНЕС-НАПРЯМКІВ, які завдають збитків, як підвищити їх ефективність;
·         «ТОП 3» проблем у перспективі Клієнти:
·         як забезпечити зростання частки в гаманці Клієнтів стратегічних Сегментів клієнтів/замовлень, як зберегти клієнтську базу, як зменшити відпад клієнтів, як забезпечити зростання задоволеності Стратегічних Сегментів клієнтів;
·         Процеси: Виявити «ТОП 3» стратегічно важливих процесів, з точки зору зростання Прибутку та розвитку Стратегічно важливих Сегментів Клієнтів
·         Як забезпечити операційну досконалість роботи стратегічно важливих бізнес-процесів
·         Цільові орієнтири щодо покращення бізнес-процесів
·         Які стратегічно важливі навички потрібно розвивати у компанії
·         Звітність за Стратегічними Сегментами Клієнтів, звітність за Товарними запасами, звітність з Ціноутворення
·         Контролінг підвищення прибутковості клієнтської бази
·         План дій. Відповідальні. Строки.
 
Чому варто пройти навчання у нас та в чому унікальність навчання?
 
Методика Авторська, відтестована на Проектах зростання та розвитку бізнесу. Взято найдієвіші інструменти, які тестувалися авторами впродовж 20 років. Не витрачайте роки на те, що можна отримати у вигляді ключового досвіду за ці дні.
Можливий індивідуальний супровід компанії після тренінгу для ефективного впровадження Системи.
 
ВИ ЗМОЖЕТЕ РОЗРОБИТИ СТРАТЕГІЮ ЗРОСТАННЯ ПРИБУТКОВОСІТ КЛІЄНТСЬКОЇ БАЗИ І ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ, а також:
·         Забезпечите розвиток стратегічно важливих сегментів клієнтів
·         Сформуєте Модель Прибутку бізнесу на базі готового Шаблону
·         Створите/поліпшите процес управління прибутковістю, який буде працювати на системній основі  
 


Тренери: Ігор Немировський, Інна Старожукова

     

Дізнатись більше за телефоном (+380) 965647799