Фінанси, управлінський облік та KPI-мотивація для Власників бізнесу

2 дні 4 години. З 10.00 до 14.00


Протягом тренінгу слухачі отримають максимально повну інформацію про те, які показники важливо вимірювати, який один звіт надавати власнику бізнесу, щоб він міг тримати «руку на пульсі» та оперативно приймати рішення про ціноутворення, про те, у який бізнес-напрямок варто вкладати гроші. а з якого навпаки «виймати» та ін.

А так само, як організувати управлінський облік у стислі терміни та з мінімальними ресурсами, щоб у результаті власник бізнесу за допомогою 1 звіту та 15 хвилин зміг оцінити як консолідовані результати бізнесу, так і окремих його бізнес-напрямків.
Весь тренінг побудований на практичних прикладах та ситуаціях з проектного життя тренерів, моделях та розрахунках, які розроблені тренерами та які учасники зможуть отримати після проходження тренінгу. За день ви навчитеся розуміти свого фінансиста та зведення економічних показників будь-якої Компанії.

Цей тренінг корисний, якщо Ви зіткнулися з такими проблемами:

 • Не розумію свого бухгалтера/ фінансиста, фінансові звіти, показники, які мені приносять … мені не говорять ні про що, я не можу ухвалити рішення, спираючись на цей потік інформації;
 • 1С є, цифр багато, а потрібної управлінської інформації немає
 • Не управлінський облік, а каша із цифр. як перестати тонути у звітах, які звіти вимагати від фінансових служб
 • Або навпаки, взагалі немає управлінського обліку та не зрозуміло з чого почати
 • Як перевірити коректність цифр, що надаються
 • Якщо є якісь цифри, але вони збираються з різних джерел: Excel, 1с, бухгалтерія, від різних людей і часто показують різні цифри
 • Як поєднати несумісне: управлінський та бухгалтерський облік
 • Прибуток є, а грошей нема. Як із звітів зрозуміти, куди подівся прибуток, чому немає грошей на оплату рахунків;
 • Не зрозуміло, на які цифри потрібно дивитися в першу чергу, які показники найважливіші, про що вони говорять, які сигнали про небезпеку не можна забувати.
 • немає управлінського балансу, як його скласти і з чого почати
 • Немає інформації в доступній та наочній формі на базі, якою можна за 15 хвилин оцінити ситуацію в бізнесі та зрозуміти, чи немає прихованих проблем і на що насамперед необхідно звернути увагу менеджменту;
 • Гроші у бізнес вкладаються вже 5 років, дивідендів немає, прибутку немає;
 • Немає розуміння, скільки грошей можна забрати (або скільки потрібно буде внести до бізнесу), сьогодні власники забирають, завтра їх просять повернути назад, а то зарплату нема чим виплачувати

Програма тренінгу:

Як вимірюється фінансовий успіх компанії? Аналіз фінансової звітності

4 основних KPI. Які фінансові коефіцієнти не можна не брати до уваги
Як управляти результатами діяльності компанії за допомогою фінансових показників
Які 3 стратегії дозволять збільшити Прибуток
Що важливіше обсяг продажу чи прибуток. Чому компанії так одержимі обсягом продажів
У яких випадках можна купувати кредити. Коли це вигідно, а коли варто відмовитись
Як розрахувати вартість бізнесу
Яка найголовніша причина банкрутства компаній
Рентабельність капіталу. Піраміда DuPont та рентабельність власного капіталу (ROE)
Рентабельність діяльності (продажів), 7 рівнів прибутку. Визначення прибутку: валовий, EBITDA, операційний, EBIT та чистий прибуток
Ділова активність: оборотність активів, управління запасами, дебіторською/кредиторською заборгованістю
Рентабельність активів (ROA)
Операційний цикл та показники оборотності
Аналіз фінансової стійкості, кредитоспроможності, ліквідності
Золоте правило економіки
Прибуток проти готівки. Відмінність між потоком готівки та прибутком. Як зрозуміти де осів прибуток, чому у компанії дефіцит грошей, як знизити дефіцит грошей. Як гроші переміщуються в межах бізнесу:
Фінансова стійкість та ліквідність, Аналіз ефективності грошових потоків
Звіт KPI для Власника на 1 сторінці

ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ ЗА 10 ХВИЛИН І ПОБУДУВАННЯ БЮДЖЕТІВ

У чому різниця між прогнозами та бюджетами
Що необхідно закласти в основу прогнозів та бюджетів: обмежувальні фактори, тенденції та гіпотези, три підходи до розрахунку планів
Методи планування продаж
Як оцінити прогнози на реалістичність: GAP аналіз
Прогнозування та фінансова модель у 3-х сценаріях: прибутку, робочого капіталу (кейс)
Розрахунок потреби у фінансуванні бізнесу (кейс)
Розрахунок точки беззбитковості (кейс)
Як керувати фінансовими показниками: вплив зниження рентабельності на можливості зростання
Зростання цін та можливе зниження продажів; зниження цін та необхідне зростання продажів
Бюджетування підрозділів: Директиви з фінансових цілей та показників
Основні показники підрозділів. За що вони мають відповідати. Як встановити директиви підрозділам

Як створити систему управлінського обліку та звітності в компанії

Управлінський Баланс – джерело інформації про інвестиції компанії та джерела їх формування:
Звіт про прибутки та збитки (ОПУ) – джерело інформації про економіку компанії:
Звіт про рух грошових коштів (ОДДС) як інструмент управління грошовими потоками:
Аналіз ефективності управління грошовими потоками
Способи складання Звіту про рух коштів: прямий та непрямий методи
Звіт за ключовими показниками ефективності для керівника або за допомогою одного звіту оцінити результати діяльності компанії. Як перевірити коректність звітів, що надаються Вам. Взаємозв'язок трьох звітів і звіт KPI для керівника
Яка інформація має бути в управлінському обліку, вимоги до неї
зацікавлених осіб: Ген. директора, ТОП менеджменту, мідл – менеджменту
Як поєднати бухгалтерський та управлінський облік. Відмінності бухгалтерського та управлінського обліків
Розробка облікової політики, що має бути прописано
4 варіанти побудови управлінського обліку та як вибрати програмний продукт для ведення управлінського обліку. Чек – аркуш вибору програмного продукту
Основні процеси управлінського обліку
Хто має відповідати за організацію процесів збору, обробки та проведення операцій на обліку
Правила управлінського обліку, про які не варто забувати

ОПЛАТА З РЕЗУЛЬТАТУ: KPI-мотивація

Як збаланісувати зростання прибутку та фонду оплати праці
Як визначити, хто та за які показники відповідає
Делегування фінансової відповідальності та індекс дистанції влади
Як впроваджувати KPI-мотивацію для підвищення ефективності бізнесу
 


     
зателефонувати:

096 564 77 99