Управління прибутковістю клієнтської бази та товарних запасів

Корпоративный тренінг

Для ТОП-менеджменту компанії

3 заняття по 5 годин

 

Для кого: власників / СЕО компаній / Директорів з продажу, комерційних директорів, ТОП менеджменту

Він також для тих, хто хоче стати найкращим керівником, бажає досягати та заробляти більше…

 

Мета програми:

Навчити технології, як розробити Стратегію зростання та розвитку бізнесу,

робити перезавантаження бізнесу, команди,

побудувати СИСТЕМНІСТЬ Вашого бізнесу та Х кратне зростання Продажів та фінансових показників;

побудувати Систему управління прибутковістю Клієнтської бази та прибутковістю товарних запасів

Перезавантажити підхід до оцінки Клієнтів та товарної запасів, команду

Підвищити Прибуток бізнесу щонайменше на 17-25% у рамках порівнянних даних, а також вивільніть оборотний капітал

 

ПРОГРАМА  

Блок 1: ЯК ПІДВИЩИТИ ПРИБУТОК БІЗНЕСУ ЗА ДОПОМОГОЮ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ КЛІЄНТСЬКОЇ БАЗИ І ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ

Компанія в деталях. Аналіз бізнесу з точки зору зростання прибутку Клієнтів, товарних запасів та ключових показників діяльності
Стратегічний аналіз Клієнтської бази / Клієнтських Сегментів

Які Сегменти / Клієнти приносять прибуток, а які його з'їдають;

Які сегменти клієнтів найбільш перспективні з точки зору розвитку бізнесу та прибутку компанії?

Які Сегменти Клієнтів ми вважатимемо стратегічно важливими? За якими критеріями ми будемо сегментувати клієнтську базу?

Як підвищити прибуток компанії виходячи з цієї Сегментації Клієнтської бази?

Аналіз Регіонів / Ринок збуту /Каналів продажів.

Стратегічні регіони / країни / канали збуту ...;

Оцінка та рейтинг Сегментів Клієнтів;

ВИСНОВКИ АНАЛІЗУ БІЗНЕСУ:

Як підвищити прибуток

Найперспективніші ринки збуту / країни / міста / області для розвитку

Найбільші сегменти та найшвидше зростаючі сегменти

Динаміка та перспективи галузі. Зростання / падіння галузі.

Зростання галузі / сектора / сегменти / клієнти / категорії…

ТОП каналів збуту / ТОП ринків /ТОП регіонів / ТОП продуктів /ТОП сегментів /Топ клієнтів

ТОП товарних категорій

Блок 2: МОДЕЛЬ ПРИБУТКУ КОМПАНІЇ. ВИЗНАЧАЄМО ЗА РАХУНОК ЧОГО ПІДВИЩИМО ПРИБУТОК КОМПАНІЇ

Як швидко підвищити прибуток? Як підвищити прибуток у довгостроковій перспективі?

Як збільшити прибуток клієнтської бази?

Важелі підвищення прибутковості клієнтської бази (Цільові сегменти, розширення співробітництва, зменшити відпад, рухати вгору по піраміді цінності Клієнтської бази)

Побудова Моделі Прибули компанії по Сегментам Клієнтам

Оцінка впливу зростання цін по кожному Сегменту на прибуток компанії

Оцінка впливу зростання продажів та інших факторів на прибуток

Розрахунок знижок та маржі за Сегментами та їх вплив на підсумковий прибуток компанії

Розрахунок прибутку в залежності від зміни знижок у каналах збуту та вплив на прибуток

Ціноутворення за кожним Сегментом Клієнтів. Що має змінитись?

За якими Сегментами/Клієнтами потрібно підвищувати ціни

За якими Сегментами Клієнтів потрібно збільшувати частку в Гаманці клієнта

Які цілі необхідно встановити для кожного Сегменту/Клієнта?

Постановка ключових показників по кожному сегменту

Як стратегії дозволять досягти поставленої мети

Блок 3: Підвищення прибутковості клієнтської бази. Цілі, Показники, План Дій у перспективі “КЛІЄНТИ”

Цілі у перспективі «Клієнти». Стратегічні / операційні цілі з кожної категорії Клієнтів
Як розподілити бюджет маркетингу з урахуванням найцінніших клієнтів?

Як розподілити зусилля персоналу з продажу?

Як задовольняти потреби найцінніших клієнтів ще краще, щоб збільшити виручку та прибуток, яку вони приносять?

Зростання частки у Гаманці Клієнта за стратегічно важливими Сегментами Клієнтів

Зростання Продажів за стратегічно важливими Сегментами Клієнтів

Зростання маржинальної рентабельності Сегментів

Розширення найприбутковішого асортименту компанії у Стратегічних Сегментах Клієнтів

Зростання задоволеності Стратегічно важливих Сегментів

Карта шляху Клієнта

Профіль Клієнта

Потреби клієнтів ключових сегментів.

Чинники Здійснення покупки для стратегічних Сегментів Клієнтів

Клієнтська піраміда

Загальні Стратегії роботи з кожним Сегментом Клієнтів. Стратегії роботи з кожним клієнтом. Як клієнтів з категорією «В» за виручкою та «А» за прибутком перевести до категорії «АА» і за виручкою, і за прибутком?

БЛОК 4. АНАЛІЗ ПРОДУКТОВОГО ПОРТФЕЛЯ: за привабливістю та вкладом у прибуток

Як підвищити прибуток у короткостроковому та довгостроковому періоді?
Стратегічні сегменти бізнесу: які і скільки їх, який внесок у прибуток робить кожен з них;

ТОП 5(10) Найперспективніші продукти / послуги, що забезпечують 80% вкладу у прибуток компанії

ТОП швидкозростаючих категорій;

ТОП швидкопадаючих категорій;

Товарні категорії лідери зростання

Товарні категорії лідери падіння

Топ SKU щодо зростання цін

Джерела зростання бізнесу та Двигуни зростання бізнесу;

Томограма зростання бізнесу;

Куди вкладати інвестиції, а звідки забирати. Стратегії роботи з кожним із цих напрямків;

Аналіз Товарних ЗАПАСІВ – як підвищити рентабельність інвестицій у запаси

Де зосереджено основні активи компанії?

Як підвищити прибутковість, ROE вкладень у товарні запаси, оборотність товарів/запасів, що забезпечують 80% маржі/прибутку?

Як підвищити ROE товарних категорій/SKU?

Які 1-10% товарних категорій, які забезпечують 60-80% прибутку

Продукти «Зірки»

Хто ті, 5-10% SKU, які забезпечують 50-75% продажів / маржі;

Оцінка товарних запасів за ROE

Рейтинг товарних напрямків по ROE

Норма рентабельності по ROE для компанії

Найпривабливіші товарні напрямки по ROE та напрямки, які не дотягують до встановлених норм компанії по ROE у товарній категорії / групі / бренді

Модель прибутку компанії у товарних напрямках

Оптимальна широта асортименту SKU

Оптимізація неефективного товарного асортименту та вивільнення капіталу компанії

Де необхідно змінити ціноутворення та як ця зміна вплине на прибуток компанії

Де заморожені гроші бізнесу: забезпечити баланс - прибуток / Продаж /

Де, як і скільки? потрібно вивільнити грошей із товарних напрямів

Товарні запаси: Якість складу та рівень сервісу

асортимент за допомогою ABCDX-XYZ-HML-аналізу ...

Аналіз оптимальності та збалансованості асортименту АВСDX аналіз

Блок 5. Дорожня карта підвищення прибутковості Клієнтських Сегментів та товарних запасів

КЛЮЧІ ПРОБЛЕМИ БІЗНЕСУ, з якими компанії необхідно працювати, щоб підвищити Прибуток компанії
Дорожня карта підвищення Прибутковості Клієнтської бази

Шляхова карта підвищення прибутковості товарних запасів

Дорожня карта БІЗНЕС-НАПРЯМКІВ, які завдають збитків, як підвищити їх ефективність;

«ТОП 3» проблем у перспективі Клієнти:

як забезпечити зростання частки в гаманці Клієнтів стратегічних Сегментів клієнтів/замовлень, як зберегти клієнтську базу, як зменшити відпад клієнтів, як забезпечити зростання задоволеності Стратегічних Сегментів клієнтів;

Процеси: виявити «ТОП 3» стратегічно важливих процесів, з точки зору зростання Прибутки та розвитку стратегічно важливих Сегментів Клієнтів

Як забезпечити операційну досконалість роботи стратегічно важливих бізнес-процесів

Цільові орієнтири щодо покращення бізнес-процесів

Які стратегічно важливі навички потрібно розвивати у компанії

Звітність за Стратегічними Сегментами Клієнтів, звітність за Товарними запасами, звітність з Ціноутворення

Контролінг підвищення прибутковості клієнтської бази

План дій. Відповідальні. Терміни.

 

Чому варто пройти навчання у нас та в чому унікальність навчання? 

Методика Авторська, відтестована на Проектах зростання та розвитку бізнесу. Взято найдієвіші інструменти, повчені авторами за 20 років загального досвіду впроваджень. Не витрачайте роки на те, що можна отримати у вигляді ключового досвіду за ці дні.

Можливий індивідуальний супровід компанії після тренінгу для ефективного впровадження Системи.

В результаті:

  • ВИ ЗМОЖЕТЕ РОЗРОБИТИ СТРАТЕГІЮ ЗРОСТАННЯ ПРИБИЛЬНОСТІ КЛІЄНТСЬКОЇ БАЗИ І ПРИБИЛЬНОСТІ ТОВАРНИХ ЗАПАСІВ І ПІДВИЩИТИ ПРИБУТОК КОМПАНІЇ. КРІМ ТОГО,
  • Забезпечте стратегічний розвиток Сегментів Клієнтів. Вибудуєте систему управління зростанням прибутковості;
  • Сформуємо Модель Прибутку бізнесу на базі готового Шаблону, а також сформувати стратегічні та операційні цілі компанії, пов'язані зі зростанням Прибутку
  • Управління прибутковістю буде Системним і почне приносити хороший результат – зростання прибутку, підвищення ефективності, вивільнення капіталу
  • Ключові технології управління, які забезпечать професійне зростання менеджменту компанії
  • Поліпшення процесів управління прибутком призведе до зростання ефективності та прибутку

Презентации Повышение прибыльности клиентской базы и товарных запасов

Консультанти: Ігор Немировський, Інна Старожукова

напишіть нам свої питання

office@logolex.com.ua