Розробка Стратегії, стратегічні сесії

Мета: Розробити та впровадити Стратегію на основі BSC, забезпечивши ЗРОСТАННЯ та РОЗВИТОК БІЗНЕСУ на період 3/5 років.

7 кроків у розробці та реалізації Стратегії

Крок 1. Проведення стратегічного аналізу та експрес-аналізу ключових проблем компанії.

Команда працює разом з консультантами над вивченням конкуренції, сильних і слабких сторін компанії і ключових конкурентів, ситуації на ринку, виявленням бізнес-проблем і можливостей, точок зростання.
Час аналізу зазвичай становить 4-5 тижнів. Консультанти надають шаблони для заповнення. А команда надає інформацію та цифри для визначення поточної ситуації «Як є...».
Після цього консультанти проводять онлайн-зустрічі з топ-менеджментом компанії та власником бізнесу для обговорення деталей наданої інформації. Дати зустрічей узгоджуємо заздалегідь.
Надалі ця інформація, після спільного вивчення, буде представлена кожним з учасників на самій Сесії блоками (Продажі, виробництво, маркетинг, фінанси, HR....).

Крок 2. Проведення стратегічної сесії з розробки Стратегії у форматі BSC (Balanced Scorecard).

Буде проведено одну 2-денну сесію (за необхідності бідьше) з консультантами та командою топ-менеджменту з метою розробки Стратегії розвитку бізнесу, розробки Стратегічних напрямків, стратегічних цілей та Плану дій з призначенням Зон відповідальності та термінів досягнення кожної з цілей.

Крок 3. Формалізація Стратегії

Формування Стратегічної карти, Плану реалізації Стратегії, контрольних точок для реалізації Стратегії.
Формалізація ключових блоків здійснюється Консультантами.

Терміни оформлення – 10-12 робочих днів.
 

Крок 4, 5. Проведення Каскаду стратегічних цілей топ-менеджерам компанії та прив'язка їх до системи мотивації KPI та інтеграція зі стратегічними бюджетами.

Консультанти складають Мотиваційний проект KPI (до 15 осіб) на основі стратегічних цілей для кожного з топ-менеджерів і разом з фінансовим відділом/командою формують стратегічні бюджети компанії.
Команда на стороні замовника узгоджує систему мотивації, KPI, затверджує бюджети.
Очікуваний час для обох завдань – 3-4 тижні.
Розробка KPI мотивації для інших посад робиться факультативно за домовленістю (або клієнтом самостійно, консультанти нададуть інформацію, як це зробити за аналогією з топ-менеджментом).

Крок 6. Щоквартальна оцінка виконання Стратегії та уточнення Плану дій.

Крок 7. Інтеграція з іншими завданнями компанії (включаючи управлінський облік). 


Додаткова інформація за телефоном: 096 564 77 99

E-mail: beleaderconsulting@gmail.com
Надамо більш детальну програму